Finanční plán bez plánu? 1.kapitola

Kliente, proč jste uzavřel tuhle smlouvu? „Byla výhodná.“ Anebo: proč si platíte úrazové pojištění? „Paní na pobočce říkala, že je nyní akce a že je to výhodné.“ A co třeba: „nechtěl jsem platit nebo aby měl poradce ze mě provizi, mám to přes internet …“

Z nějakého důvodu prostě u finančních produktů a poradců nefunguje hodnocení a výběr…

Tyto a mnohé další fráze jsou na denní bázi. Setkáváme se s tím dnes a denně. Je zajímavé, jak mnoho času lidé věnují k výběru svého nového telefonu, televizi nebo dovolené. Stejně tak věnují obrovské množství úsilí k tomu, aby měli běžný účet v bance zdarma. Nemluvě o výběru správného svetru, skříně nebo stolku do domácnosti. Ale nikdo nevěnuje čas správnému finančnímu plánu a konceptu, který je bude provázet celý život. Zvláštní …

Z nějakého důvodu prostě u finančních produktů a poradců nefunguje hodnocení a výběr. V drtivé většiny (byť se situace zlepšuje) se uzavírají smlouvy bez jakéhokoliv plánu. Nahodile, na internetu, na pobočce, u známého. Smlouvy se uzavírají bez konceptu. A kolikrát finanční plány poradců ukazují pouze možnosti, resp. varianty produktů. Což je samozřejmě také správně. Klient musí vědět co uzavírá a proč. Avšak daleko více jde o logiku nastavení plánu jako takového. Produkt je skoro až druhořadý. K čemu by mě bylo, kdybych měl špatně nastavené pojistné částky, u skvělého produktu? I dobrý produkt mě nezachrání, když mám špatně nastaveny například pojistné částky. (K čemu mě je skvělý produkt, když například na riziko úmrtí mám částku 2.000, – na místo 2 mil kč).

Finanční koncept, chcete-li plán je základ. Bez finančního plánu, není možné dosáhnout cílů. A finanční plán není možné udělat bez řádné finanční analýzy. A finanční analýzu a plán by měly být zpracovány profesionálem v oboru. Proto doporučujeme, abyste si svého finančního poradce velmi dobře vybírali. Je dobré se potkat s více poradci a udělat si výběrové řízení na toho svého. Jakmile si jej vyberete, pracujete s ním dlouhodobě. Konzultujte s ním finanční kroky, pravidelně se vídejte, aktualizujte své příjmy a výdaje. Jen dlouhodobé plánování, pravidelné schůzky a správné nastavení plánu podle cílů je cesta k úspěchu jejich dosažení.

A co vy? Máte svůj finanční plán?

Přesunout se na začátek