Investiční certifikáty

V dnešním článku bychom se chtěli věnovat investičním certifikátům. Má smysl je nakupovat do portfolií? A co to vůbec jsou investiční certifikáty? Poslední dobou nás kontaktovalo pár klientů, kteří jsou zároveň klienti privátních bank s tím, že dostali nabídku na investiční certifikáty. Klienti chtěli od nás vypracovat odborný názor na certifikáty obecně a zejména na jeden, o kterém napíšeme, níž v článku.

Co to je investiční certifikát?

Investiční certifikáty vydávají převážně banky a někteří obchodníci s cennými papíry. Tento produkt je ze strany bank nastaven tak, aby byl výhodný hlavně pro banku. Klient je až na druhém místě. Klient ve většině případů totiž dostane menší částku, než do certifikátu vložil. V pozitivním scénáři získá klient zhruba to, co zainvestoval a jen velmi výjimečně se stává, že klient vydělá.

Investiční certifikáty prodávají v hojném počtu privátní bankéři. Důvod je jasný: certifikát se jeví jako konzervativní investice. A jak takový certifikát vůbec funguje a proč je to všechno, jen ne konzervativní investice?

Certifikát v sobě (v produktu) obsahuje určité podkladové aktivu. Může se jednat o akciový index, komoditní, úrokový. Stejně tak může mít nakoupeno například 5-10 titulů akcií. Tedy koupíte si cenný papír, který je složen například z několika cenných papírů. (první logická otázka, proč si nenakoupit dané podkladové aktivum sám?). S certifikáty se také může veřejně obchodovat, stejně jako s akciemi. A kde je ten zakopaný pes? Certifikáty totiž v drtivé většině používají tzv. DERIVÁTY. Většinou deriváty pod názvem OPCE. Víte, co je OPCE a jak funguje? Pokud ne, tak do toho neinvestujte. Máme mnoho různých druhů opcí a daných opcí se dá sestavit mnoho různých druhů investičních strategií. Namátkou krátký slovníček: indexový, basket, turbo, bonus, diskontní nebo garantovaný. A strategie? Iron Condor, Ledder, Butterfly, Stangle a Straddle … Jak vidíte, jen vysvětlit co vlastně kupujete a jak to funguje je náročnější kapitola finančnictví. Otázkou také zůstává, jestli prodejci certifikátů vůbec vědí, co prodávají. Já si osobně myslím, že nikoliv a o to je to smutnější příběh.

Klasický prodej certifikátu

Některé certifikáty tedy vsází (ano, certifikát je stejný jako kasino = vsázíte se) na to, že trhy půjdou nahoru, půjdou dolů, bude nebo nebude volatilita. Také máme garantované certifikáty anebo knock-out certifikáty.

Jedním z nejčastějších propagací certifikátů je to, že lákají na garanci. Marketingové věty zní většinou takto: když trhy rostou, dáme Vám výnos a když trhy padají, tak máme pro Vás garanci.

Emisní podmínky certifikátu

Doporučujeme velmi důkladně nastudovat podmínky certifikátu a vyplacení zisku. Ukažme si to na příkladu. Máme 3 varianty a možnosti:

1) Zadaří se a koš akcií (podkladové aktivum) vydělá 20%

Certifikát obsahuje koš evropských akcií a tomuto koši akcií se zadaří a připíše výnos 20 %. Emitent (nejčastěji banka nebo investiční společnosti) vyplatí ale jen 20% zisku investorovi. Tedy pouze 20 % z 20% zisku. Tedy 4 % (16% zisku aneb 80 % ze zisku si ponechá banka).

2) Zadaří se a koš akcií (podkladové aktivum) prodělá DO mínus 20%

Pokud by ale nastal druhý scénář a náš koš akcií prodělá 20% investor dostane 100 % svého vkladu.

3) Zadaří se a koš akcií (podkladové aktivum) prodělá VÍCE jak mínus 20%

Nastane-li však situace, kdy náš koš akcií koš propadne o 20 % a více, tak investor získá aktuální hodnotu akcií. Tedy propadnou-li o 30 % tak klient získá 70 % hodnoty ze své investice.

A toto je právě ještě jeden z těch slušnějších certifikátů. Matice výpočtu výnosu a ztráty jsou různé, ale většinou nijak výhodné pro klienta. Problém je, že certifikáty jsou vydávány například na rok, 2 nebo 3, někdy na 5 let. A většinou na takto krátkém horizontu nemají akcie v portfoliu co dělat. To je další z důvodů, proč certifikáty nebrat.

Ukázka za všechny: Knock-out certifikát

Tento typ certifikátu je opravdu rizikový. Mohou někdy přinést vysoký zisk, avšak také obrovskou ztrátu. Navíc jsou někdy využívány i pákové investování. Funguje podobně jako garantovaný certifikát, který kopíruje určitý index. Problém nastává, že v emisních podmínkách. Investor totiž nese riziko, že může nenávratně přijít o veškeré své peníze, pokud se prolomí bariéra. Pokud jsou navíc využívány pákové modely, můžete o peníze přijít i v rámci dnů. Tento certifikát také není tak častý a jak jsme říkali, certifikáty se obchodují na burze, stejně jako akcie. A pokud máte něco exotického, tak se s tím obchoduje velmi špatně. A tak je tu navíc riziko likvidity. Tedy to, že když budete chtít certifikát prodat, nikdo jej od Vás nekoupí.

Aktuální situace na trh investičních certifikátu

Podívali jsme se, jak si vybrané certifikáty jednotlivých bank na trhu stojí v době současné krize. Co myslíte, již nějaké certifikáty bariéru prorazili?

Praktická ukázka

Jedna banka nabízí certifikát s bariérou 50 % v roce 2023. Což by znamenalo pro investora ztrátu 50 %. Jedná se o velmi rizikový certifikát na rizikovost 6 ze 7 na stupnici tzv. SRRI. V současné situaci se obchoduje – 43,85 % a jedná se o certifikát evropských bank. Pokud by byla jeho hodnota v roce 2023 na úrovní 50 %, investor dostane vyplacenou aktuální tržní hodnotu akcií.

Toto se může stát, ale pokud by k tomu nedošlo a hodnota by se nedostala přes 0,642 % tak by investor dostal jen 100 %. Představte si, že investujete na 5 let a nevyděláte vůbec nic.

Z toho plyne, že takový produkt a investice na 5 let ze strany investora je zcela nevhodná. Investuje se na krátkou dobu do rizikového titulu, rizikových akcií, kdy máme omezený výnos ale neomezenou ztrátu.

Zde se můžete podívat, o jaké certifikáty se jedná. 

V současné době začínáme pomalu nabízet novou službu. A to nezávislou konzultaci k aktuálním investičním portfoliím. Získáte tak od nás nezávislý názor na aktuální portfolio. Alokace portfolia, složení, výběr investičních aktiv, nákladovost. Také to, jestli vaše portfolio splňuje cíl, pro které bylo určeno. A případná doporučení pro zlepšení.

Pokud chcete od nás nezávislý názor tak nás kontaktujte či si rovnou s námi domluvte videohovor.

Trusts&Wealth protection

Přesunout se na začátek