Státní proti-inflační dluhopis, autor: Pavel Rubeš

Něco málo informací o Trusts & Wealth protection

Jsme malá butiková firma, která šije služby na míru klientům. Firmu založili dva dlouholetí kolegové Zbyněk Prim a Roman Jasenovec, kteří mají více jak 28 let zkušeností na finančním trhu.Vyrostli jsme od nuly. Začínali jsme službami pro retailové klienty. Jak rostli naši klienti, rostly i jejich požadavky a nároky na služby.Nyní pro naše klienty zajišťujeme komplexní správu movitého i finančního majetku.

Co pro naše klienty zajišťujeme?

Naši klienti s námi nejčastěji řeší velké rodinné otázky. Nejde jen o správu majetku, ale hlavně o eliminaci interních a externích rizik v rodině. Řešíme tak například otázky převodu majetku na další generaci, ochranu majetku jako celku nebo jeho efektivní správu.

Máme vybudovanou kompletní infrastrukturu na správu majetku jako celku. S tím se logicky vážou služby nejen pro fyzické, ale i pro právnické osoby. Výčet služeb pro malé a střední podnikatele naleznete zde.

Kdo jsou naši klienti?

Naši klienti jsou především slušní a poctiví lidé. Svůj majetek vybudovali po léta dřiny a odříkání. Tvrdě pracují nebo pracovali. K majetku přišli čestně, poctivě bez tunelování, bez machinací s DPH nebo dotacemi. Náš klient je malý, střední podnikatel s velikostí firmy do cca 200 zaměstnanců s obratem do 1mld korun. Celkový objem majetku klienta je v intervalu cca 10-1 mld. Naši klienti se tak generují z řad majitelů firem, akcionářů, vrcholného vedení firmy, lékařů, právníků, projektantů, architektů sportovců, svobodných povolání, daňových poradců, auditorů, rentiérů apod.

Význam nezávislosti

Pro nás je nezávislost vnímána tak, že nejsme závislý na jednotlivých finančních institucích. Vždy se snažíme najít řešení pro naše klienty na základě důkladné analýzy potřeb a představ našich klientů. Klienti nám hradí za naše služby naprosto přehledně a transparentně na základě vystavené faktury.Ve finančních institucích, ale také u mnoha poradců je to spíše o prodeji jednotlivých produktů. Bankéř v bance je ve většině případů placen za prodej produktů, které zrovna banka potřebuje svým klientům prodat.

Dnes se zaměříme na státní proti-inflační dluhopisy. Proč Vám bankéř nezavolá, že je na trhu produkt, řešení, které Vaše finance ochrání před inflací. Je to velmi jednoduché, banka z prodeje státních proti-inflačních dluhopis nic nemá.

Jak jsme odměňováni?

Z velké části jsme odměňováni z podílu na zisku a ze správy financí našich klientů.Klienti nám hradí za naše služby naprosto přehledně a transparentně na základě vystavené faktury. Zkrátka žádné skryté poplatky a tak podobně.

Základní parametry státních proti-inflačních dluhopisů

Proti-inflační státní dluhopis s dobou do splatnosti 6 let, u kterého jsou roční výnosy stanoveny pohyblivou úrokovou sazbou, která bude stanovena podle míry inflace na bázi indexu spotřebitelských cen zveřejňovaného Českým statistickým úřadem.

Proti-inflační dluhopis

Dluhopis může nakoupit pouze fyzická osoba

Upisovací období: 15.6.2020 – 18.9.2020

ISIN: CZ0001006001

Datum splatnosti emise: 1.10.2026

Jmenovitá hodnota 1 kusu: 1 Kč

Emisní kurz: 100%

Minimální počet ks 1 objednávky dluhopisů: 1 000 ks

Pořizovací cena 1 000 Ks: 1 000 Kč

Maximální hodnota objednávky na osobu: 5 000 000 ks

Typ úročení: procentní změna indexu spotřebitelských cen

Reinvestice výnosu dluhopisu: ANO

Frekvence připsání výnosu dluhopisu: 1x ročně

Výnos dluhopisu: výnos (p.a.) je index spotřebitelských cen + 0,5 % *

Výplata výnosu dluhopisu: při splatnosti

Možnost předčasného splacení: ANO

Období pro úhradu ceny pořizovaných nemovitostí: 15.6.2020 – 21.9.2020

(k 21.9.2020 již musí být peněžní prostředky připsány na daném platebním účtu)

*Příklad výnosu: index spotřebitelských cen bude na úrovni 3,1 % + 0,5 % = 3,6 % p.a.

(vlastním proti-inflační dluhopisy za 150.000 Kč, výnos činí 5.400 Kč před zdaněním)

Státní dluhopisy jsou pevnou součástí konzervativní složky portfolia. Díky konstrukci výnosu těchto dluhopisů dosahuje klient výnosu vždy nad inflaci. Dosahuje tedy reálného zhodnocování prostředků při zachování nízké míry rizika. Aktuální výnos k datu 22.6.2020 je tedy 3,1 % + 0,5% výnos = 3,6 % p.a. Srovnejte tento výnos například se spořícími účty, termínovanými vklady a máte jasného vítěze v oblasti konzervativních složek.

Vývoj inflace

Míra inflace je vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen. Ta ukazuje procentní změnu průměrné cenové hladiny za posledních 12 posledních proti průměru 12 předchozích měsíců. V roce 2019 činila inflace 2,8 % (zdroj: www.czso.cz)

zdroj: www.czso.cz

* Míra inflace vyjádřená přírůstkem indexu spotřebitelských cen ke stejnému měsíci předchozího roku vyjadřuje procentní změnu cenové hladiny ve vykazovaném měsíci daného roku proti stejnému měsíci předchozího roku.Zdroj dat: Veřejná databáze ČSÚ

FAQ – Otázky a odpovědi

Jaká je minimální hodnota investice?

Minimální hodnota je stanovena na 1 000 Kč, maximální je omezena na 5 mil. Kč v rámci jedné emise. (Emise se opakují každý kvartál a nechceme předjímat, ale budou takto i nadále upisovány)

Jak za dluhopisy zaplatit?

Cenu aktuálně upisovaných Dluhopisů Republiky je možné uhradit dle emisních podmínek kdykoliv během upisovacího období. Peněžní prostředky musí být připsány na účtu ke stanovenému dni. Již nyní je možné tedy nakupovat.

Úhrada peněžních prostředků se provádí v závislosti na způsobu podání žádosti o úpis. V případě elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na platební účet Ministerstva financí, v případě sjednání na pobočce distributora na platební účet distributora.

Mohu dluhopisy darovat?

Ano, státní proti-inflační dluhopisy je možné také darovat. Mohu tedy proti-inflační dluhopisy darovat dětem, vnoučatům a tak podobně.

Podléhá dluhopis zdanění?

Dluhopis Republiky podléhá standardní 15% srážkové dani, za jejíž odvedení odpovídá Ministerstvo financí prostřednictvím administrátora výplat výnosů státních dluhopisů, kterým je Česká národní banka. Do daňového přiznání se příjem z Dluhopisu Republiky již neuvádí. Klient již získá výnos v čistém bez další administrativní zátěže.

Je možné požádat o předčasné splacení?

Ano, žádost o předčasné splacení Vámi držených dluhopisů můžete zdarma podat u kteréhokoli z distributorů nebo prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu, a to k předem stanoveným datům. Většinou je to toto možné provést 1x ročně.

Minimální počet dluhopisů pro požadavek na předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení je 1000 kusů. V případě, že počet kusů dluhopisů vlastníka je menší než 1000, může vlastník dluhopisů žádat o předčasné splacení v počtu kusů menším než 1000, pokud požádá o splacení všech kusů jím vlastněných dluhopisů dané emise evidovaných na jeho majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není požadavek na předčasné splacení omezen. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu dni nejvýše 50 % kusů.

Předčasné splacení dluhopisů

Žádost o předčasné splacení všech nebo části držených dluhopisů může být podána zdarma prostřednictvím elektronického přístupu ke správě majetkového účtu na základě emisních podmínek. Žádost o předčasné splacení je rovněž možné podat prostřednictvím distributora, a to za poplatek dle platného ceníku. Investované finanční prostředky je možné získat zpět bez jakékoliv finanční penalizace.

Žádost o předčasné splacení je možné podávat jednou ročně ve stanovených obdobích. Dluhopisy budou splaceny převodem na Vámi určený platební účet k níže uvedeným datům stanoveným příslušnými emisními podmínkami. Při předčasném splacení bude vyplacen také výnos dluhopisu za poslední výnosové období.

Minimální počet dluhopisů pro žádost o předčasné splacení je 1000 kusů k jednomu datu předčasného splacení. Požádat o předčasné splacení menšího počtu než 1000 kusů daného dluhopisu je možné pouze podáním žádosti o předčasné splacení všech kusů daného dluhopisu vedených na majetkovém účtu. Do 500 000 kusů včetně není žádost o předčasné splacení k jednomu datu předčasného splacení omezena. Z počtu kusů nad 500 000 kusů může být předčasně splaceno k jednomu datu předčasného splacení nejvýše 50 % kusů.

Vážení klienti, v případě zájmu o podrobné informace ke statním proti-inflačním dluhopisům nás neváhejte kontaktovat na info@trustsandwealth.com

Pavel Rubeš, ekonomický poradce, Trusts&Wealth protection

Přesunout se na začátek